Kanotföreningen Kanotisterna hyr ut kanotplatser i våra kanothus.
För att kunna hyra en kanotplats krävs att man är medlem i föreningen.
Är du intresserad av att hyra en plats kontaktar du kassören Benny Karlsson.

Kanotplatshyran är:

- 20 år
200 kr / kanot
21 år -
500 kr / kanot

Den som hyr kanotplats har även tillgång till klubbens kanothus.
För att få en nyckel tas en depositionsavgift ut om 500 kronor.