Styrelsen 2013 består av nedanstående :

Ordförande

Håkan Williamsson

 ordforande@kanotisterna.se

Kassör

Benny Karlsson

Tel: 08-550 390 45, 076-648 06 41

E-mail: kasor@kanotisterna.se

Sekreterare

EElisabeth Petterson

Tel: 

E-mail:

Materialförvaltare

Hans Berge

Klubbmästare

 

Ledamot

Mats Andersson-Carlström

Elisabeth Pettersson

Johan  Renlund

 

Suppleant

Svante Lundberg