Årsmöte 2023

  • Datum, tisdagen den 28:e mars • Tid, kl. 19:00 
  • Plats, Kanothuset Tveta, samt via Microsoft Teams – för de som önskar delta digitalt 
I samband med årsmötet kommer vi informera om det beslut som styrelsen fattat att under 2023 investera i ett  nytt låssystem för klubbens lokaler. Samtliga medlemmar har erhållit information i detta via separat mail utskick den 8:e mars 2023.  Senast en (1) vecka före årsmötet kommer även att finnas; verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt eventuellt inkomna motioner. Motioner skall tillsändas styrelsen snarast ([email protected]), så att tid ges för skriftligt yttrande i samband med årsmötet. 

Vi önskar alla varmt välkomna! Styrelsen, Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje
KFK-Årsmöte-2023-Kallelse.pdf
KFK-Dagordning Årsmöte 2023.pdf
KFK-Låssystem Årsmöte 2023.pdf
KFK-Verksamhetsberättelse 2022-Årsmöte-2023.pdf
KFK-Verksamhetsplan-2023-Årsmöte-2023.pdf
KFK-Årsbokslut 2022.pdf
KFK-Resultatrapport 2022.pdf
KFK-Balansrapport 2022.pdf
KFK-Resultatbudget-Budget 2023.pdf
KFK-Resultatbilaga 2022.pdf