Årsmöte 2024

  • Datum, tisdagen den 19:e mars • Tid, kl. 19:00 
  • Plats, Kanothuset Tveta, samt via Microsoft Teams – för de som önskar delta digitalt 
Senast en (1) vecka före årsmötet kommer även att finnas; dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan 2024 (preliminär) med ekonomisk plan samt eventuellt inkomna motioner.Motioner skall tillsändas styrelsen snarast (info@kanotisterna.se), så att tid ges för skriftligt yttrande i samband med årsmötet. 

Vi önskar alla varmt välkomna! Styrelsen, Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje
KFK-Årsmöte-2024-Kallelse.pdf