Årsmöte 2024

  • ,Datum, tisdagen den 19:e mars • Tid, kl. 19:00 
  • Plats, Kanothuset Tveta, samt via Microsoft Teams – för de som önskar delta digitalt 
Senast en (1) vecka före årsmötet kommer även att finnas; dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut (resultat- och balansräkning), revisionsberättelse, resultatbilaga och verksamhetsplan 2024 (preliminär) samt eventuellt inkomna motioner. Motioner skall tillsändas styrelsen snarast ([email protected]), så att tid ges för skriftligt yttrande i samband med årsmötet. 

Vi önskar alla varmt välkomna! Styrelsen, Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje
KFK-Årsmöte-2024-Kallelse.pdf
KFK-Dagordning Årsmöte 2024.pdf
KFK-Verksamhetsberättelse 2023-Årsmöte-2024.pdf
KFK-Verksamhetsplan-2024-Årsmöte-2024.pdf
KFK-Årsmöte-Kanotföreningen Kanotisterna - Resultat - Balansräkning 2023.pdf
KFK-Revisionsberättelse 2024.pdf
KFK-Resultatbilaga 2023.pdf