Årsmöte 2022

  • Datum, onsdagen den 16:e mars • Tid, kl. 19:00 
  • Plats, Kanothuset Tveta, samt via Microsoft Teams – för de som önskar delta digitalt 
I samband med årsmötet kommer vi genomföra en omröstning kring förslag på uppdatering av våra stadgar. Syftet är att anpassa dem till ett tidsenligt format och innehåll i enlighet med RF (Riksidrotts Förbundet), samt justering av styrelsens sammansättning. Ni kan ta del av styrelsens förslag nedan, där ni även hittar våra nuvarande stadgar. Senast en (1) vecka före årsmötet kommer även att finnas; verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt eventuellt inkomna motioner. Motioner skall tillsändas styrelsen snarast (info@kanotisterna.se), så att tid ges för skriftligt yttrande i samband med årsmötet. 

Vi önskar alla varmt välkomna! Styrelsen, Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje
KFK-Årsmöte-2022-Kallelse.pdf
Förslag 1 KFK stadgeändring 2022.pdf
Stadgar KFK 2022.pdf
Stadgar KFK 2010.pdf
KFK-Verksamhetsberättelse 2021-Årsmöte-2022.pdf
KFK-Verksamhetsplan-2022-Årsmöte-2022.pdf
ÅR 2021.pdf
Budget 2022.pdf