Södertälje Kanal

Kanotföreningen Kanotisternas historia började vid Södertälje Kanal. Vi har idag fortfarande tillgång till två (2) Kanothus där många av våra medlemmar som älskar Havskajak håller till och direkt har tillgång till Mälarens vatten. Vi erbjuder möjlighet att hyra in egen kanot (i mån av plats). För mer information kontakta oss gärna!