Medlemsansökan

Vad roligt att du vill veta mer om hur man blir medlem! Fyll i din ansökan som behandlas vid nästa styrelsemöte, vilket äger rum sista onsdagen i varje månad - förutom juli och december månad. Vad som händer hos Kanotisterna hittar du i vår "årsklocka".  Önskar du "prenumerera" på "årsklockan" i t.ex. din mobil "klickar" du här.

Samtidigt som du här ansöker om medlemskap i Kanotföreningen Kanotisterna intygas att du icke häftar skuld till annan idrottsförening och samtycker till att inlämnade personuppgifter registreras i föreningens dataregister och att föreningen inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 


Medlemserbjudande

Kanotföreningen Kanotisterna erbjuder tillsammans med Dietz ett upplägg där vi som förening erhåller en viss provision för de köp som görs via Kanotisternas egen "länk" i deras Webbutik. Dietz - Performance Paddling står för högkvalitativa produkter för paddelträning, som tillsammans med specialkunskap och coaching erbjudanden riktar sig specifikt till paddlare inom tävlingsdiscipliner och motionsidrott.  Christian Dietz har mer än 20 års erfarenhet av försäljning av kanotprodukter och många års erfarenhet som idrottare och tränare i kanot garanterar dig som kund expertråd. Vänligen använd "vår" länk till Webbutiken - så hjälper ni Klubben med ett bidrag, samtidigt som ni beställer era produkter. Stort Tack!


Årsavgifter 2023

Medlemskap, Vuxen                                                                                                  300 kr

Medlemskap, Ungdom                                                                                              150 kr

Medlemskap, Gifta eller Sambor                                                                             500 kr

Träningsavgift, Vuxen                                                                                            1 100 kr

Träningsavgift, Ungdom                                                                                            475 kr

Träningsavgift + Kanotplats, Vuxen                                                                     1 300 kr

Träningsavgift + Kanotplats, Ungdom                                                                    550 kr

Ungdomsträning, 1 gång per vecka (2-timmar) säsongen 2023*                   1 250 kr

Extra Kanotplats (Pris/Kanot) – Under förutsättning att plats finns                 850 kr

Tävlingslicens (Avser samtliga som Tävlar)                                                          100 kr

Hyra, Kanot + Utrustning (Enbart Medlemmar - Ej Öppen Uthyrning)

(1 gäst per medlem och tillfälle kan prova 2x innan medlemsavgift löses)

Utöver Medlem: 0-2 timmar, 150 kr / 2-4 timmar, 250 kr / Heldag, 450 kr

Instruktör, 150 kr/timme (1 deltagare) alt. 200 kr/timme (2-4 deltagare)

(Är man ej medlem tillkommer Hyra, Kanot + Utrustning enligt ovan)


Vuxen, från det år man fyller 21 / Ungdom, t.om. det år man fyller 20 / *plus ordinarie Medlemskap.

Från 1: a september 2023 gäller 50% på Träningsavgiften, avgift för Medlemskap utgår till fullt pris.

De som betalat Träningsavgift får låna klubbens Kåre- eller 101-kanoter, eller övriga "Klubbkanoter" för paddling eller träning i Måsnaren vid kanothuset i Tveta. Kanothuset i Tveta kan även nyttjas för träning i lokalerna och för omklädning, duschning och bastubad i samband med andra fritidsaktiviteter. Vid kanalen finns två havskajaker för medlemmar som betalat Träningsavgift.

Den som betalar Kanotplatshyra har även tillgång till klubbens kanothus.

Medlem får gärna ta med en bekant som önskar prova på paddling. 

Medlemsavgift erläggs efter två (2) provpaddlingar.

 

Södertälje 2023-03-28

Styrelsen
Kanotföreningen Kanotisterna