Tack!


Vi har mottagit din Anmälan avseende Kanotskola 2021 och återkopplar så snart vi kan. Vi skall nu bara stämma av om det fortsatt finns lediga platser för den vecka du önskat. Antal platser per grupp är begränsat till 12 st per förmiddag respektive eftermiddag. Är det så att just det alternativ ni önskar är fulltecknat kommer vi försöka hitta andra förslag under förutsättning att det fortsatt finns lediga platser. GDPR, med din anmälan ger du ditt medgivande att Kanotföreningen Kanotisterna spar dina kontaktuppgifter, för att vi skall kunna hålla kontakt kring Kanotskolan 2021 och för kommunikation kring kommande års Kanotskolor. Vi kommer inte använda era kontaktuppgifter på något annat sätt.

Med vänlig hälsning
Ellen Larsson | Ansvarig Kanotskolan
Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje