Tack!


Vi har mottagit din Anmälan avseende "Prova På Kväll - Vuxen" och återkopplar så snart vi kan. Vi skall bara stämma av om det fortsatt finns lediga platser för det Kursdatum du önskat.  Antal platser: 6

Med vänlig hälsning
Mats Jentzen | Ordförande - Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje