Tack!


Vi har mottagit din Ansökan avseende "Medlemskap" och återkopplar så snart vi kan. Din ansökan behandlas vid nästa styrelsemöte, som äger rum sista onsdagen i varje månad - förutom juli och december månad.

Med vänlig hälsning
Mats Jentzen | Ordförande - Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje