Tack!


Vi har mottagit din Anmälan avseende "Ungdomsgruppen" och återkopplar så snart vi kan. Vi skall bara  stämma av om det fortsatt finns lediga platser. Antalet platser om man önskar låna kanot är max 12 st.

Med vänlig hälsning
Mats Jentzen | Ordförande - Kanotföreningen Kanotisterna Södertälje